کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

پیام تشکروقدردانی
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

ازتک تک عزیزان پیشکسوت  فوتبال بروجرد که درمراسم خاکسپاری ونصب پلاکاردمادرخانم اینجانب  شرکت نموده اید کمال تشکروقدرانی میشودامیدوارم درشادی فرد فردتان جبران نمایم  باتشکروسپاس مسعود طالشی عادل