پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

راهیابی تیم نونهالان بروجرد به مسابقات قهرمانی کشور
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

راهیابی تیم نونهالان بروجرد به مسابقات قهرمانی کشور


 
عکسهای اعضای انجمن پیشکسوتان
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

عکس اعضای انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد


 
دیداردوستانه
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

دیداردوستانه تیم پیشکسوتان زاگرس بروجردوتیم پیشکسوتان سنندج روزجمعه دراستادیوم شهیدعلی بیات برگزارشدکه بازی بانتیجه 2بر2به پایان رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
تمرین درچمن مصنوعی دراسفندسال92
ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

                عکس تعدادی ازاعضای انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد


 
اطلاعیه
ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

باسلام خدمت تمام پیشکسوتان فوتبال بروجرد تمرین روز جمعه تاریخ 23/08/1393 ساعت 10صبح می باشداستادیوم شهیدعلی بیات


 
اطلاعیه
ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

باسلام خدمت تمام پیشکسوتان فوتبال بروجرد تمرین روز دوشنبه ساعت 3بعدازظهرمی باشداستادیوم شهیدعلی بیات


 
اختتامیه بازیهای پیشکسوتان
ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

اختتامیه بازیهای پیشکسوتان فوتبال بروجردروزجمعه تاریخ16/8/1393دراستادیوم شهیدعلی بیات باحضورمسئولین اداره تربیت بدنی و ورزش بروجرد رئیس شورای شهربروجرد هیت فوتبال بروجرد کمیته پیشکسوتان برگزارگردیددراین مراسم ازتعدادی ازپیشکسوتان تقدیر بعمل آمدبرای تمام پیشکسوتان آرزوی سلامتی راازخداوندمنان خخواستاریم 


 
دیدارانجمن پیشکسوتان وپیشکسوتان زاگرس
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

بازی جذاب ودیدنی قدیمیهای فوتبال بروجرددرتاریخ 9/8/1393دیداردوتیم انجمن پیشکسوتان وپیشکسوتان زاگرس دراستادیوم علی بیات باتساوی 1بر1به پایان رسیددرنیمه اول یک گل ودرنیمه دوم یک گل درتیم انجمن محسن حدادی.ناصرحدادی.ایرج مرادی.محمدرضایی.رضارحمانی.مسعود طالشی.محمدنظری.حسین خراطی.ناصرفریدونی.حسن موسیوند.علی صیفی.عباس حصیری.رضاکمری.منوچهرسجادیان .سعید اشرف.حضورداشتند


 
حضور تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد
ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 7/08/1393درهتل زاگرس مجتمع هیئت امنائ انجمن پیشکسوتان ورزش بروجردتشکیل شد که تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد حضورفعالی داشتندبرای کلیه پیشکسوتان ورزش بروجرد آرزوی سلامتی وتندستی وشادباش راازخدواندمنان خواستاریم


 
دیدارپیشکسوتان فوتبال گلستان وانجمن پیشکسوتان بروجرد
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

دیدار پیشکسوتان گلستان وانجمن پیشکسوتان بروجرد به تساوی انجامیدن دراین دیداردوتیم بدون گل بازی رابه پایان رسانندبرای دوتیم آرزوی سلامتی وتندرستی خواستاریم.


 
دیدار پیشکسوتان زاگرس وپیشکسوتان کاروان
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

روز شنبه تاریخ3/8/1393دراستادیوم علی بیات دوتیم پیشکسوتان زاگرس وپیشکسوتان کاروان به دیدارهم رفتن که نتیجه 2بر2به پایان رسید