پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

دیدارانجمن پیشکسوتان وپیشکسوتان زاگرس
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

بازی جذاب ودیدنی قدیمیهای فوتبال بروجرددرتاریخ 9/8/1393دیداردوتیم انجمن پیشکسوتان وپیشکسوتان زاگرس دراستادیوم علی بیات باتساوی 1بر1به پایان رسیددرنیمه اول یک گل ودرنیمه دوم یک گل درتیم انجمن محسن حدادی.ناصرحدادی.ایرج مرادی.محمدرضایی.رضارحمانی.مسعود طالشی.محمدنظری.حسین خراطی.ناصرفریدونی.حسن موسیوند.علی صیفی.عباس حصیری.رضاکمری.منوچهرسجادیان .سعید اشرف.حضورداشتند