پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

تمرین درچمن مصنوعی دراسفندسال92
ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز ٢۱ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

                عکس تعدادی ازاعضای انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد


 
اطلاعیه
ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز ٢۱ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

باسلام خدمت تمام پیشکسوتان فوتبال بروجرد تمرین روز جمعه تاریخ 23/08/1393 ساعت 10صبح می باشداستادیوم شهیدعلی بیات


 
اطلاعیه
ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱٩ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

باسلام خدمت تمام پیشکسوتان فوتبال بروجرد تمرین روز دوشنبه ساعت 3بعدازظهرمی باشداستادیوم شهیدعلی بیات


 
اختتامیه بازیهای پیشکسوتان
ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱٧ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

اختتامیه بازیهای پیشکسوتان فوتبال بروجردروزجمعه تاریخ16/8/1393دراستادیوم شهیدعلی بیات باحضورمسئولین اداره تربیت بدنی و ورزش بروجرد رئیس شورای شهربروجرد هیت فوتبال بروجرد کمیته پیشکسوتان برگزارگردیددراین مراسم ازتعدادی ازپیشکسوتان تقدیر بعمل آمدبرای تمام پیشکسوتان آرزوی سلامتی راازخداوندمنان خخواستاریم