پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

راهیابی تیم نونهالان بروجرد به مسابقات قهرمانی کشور
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

راهیابی تیم نونهالان بروجرد به مسابقات قهرمانی کشور


 
عکسهای اعضای انجمن پیشکسوتان
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢٤ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

عکس اعضای انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد


 
دیداردوستانه
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢٤ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

دیداردوستانه تیم پیشکسوتان زاگرس بروجردوتیم پیشکسوتان سنندج روزجمعه دراستادیوم شهیدعلی بیات برگزارشدکه بازی بانتیجه 2بر2به پایان رسید