پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

حضور تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد
ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ٧ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 7/08/1393درهتل زاگرس مجتمع هیئت امنائ انجمن پیشکسوتان ورزش بروجردتشکیل شد که تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد حضورفعالی داشتندبرای کلیه پیشکسوتان ورزش بروجرد آرزوی سلامتی وتندستی وشادباش راازخدواندمنان خواستاریم


 
دیدارپیشکسوتان فوتبال گلستان وانجمن پیشکسوتان بروجرد
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز ٦ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

دیدار پیشکسوتان گلستان وانجمن پیشکسوتان بروجرد به تساوی انجامیدن دراین دیداردوتیم بدون گل بازی رابه پایان رسانندبرای دوتیم آرزوی سلامتی وتندرستی خواستاریم.


 
دیدار پیشکسوتان زاگرس وپیشکسوتان کاروان
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ٤ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

روز شنبه تاریخ3/8/1393دراستادیوم علی بیات دوتیم پیشکسوتان زاگرس وپیشکسوتان کاروان به دیدارهم رفتن که نتیجه 2بر2به پایان رسید