پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

تسلیت
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱٢ آذر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

ازخاک به دنیا آمدیم وبه خاک برمی گردیم آقایان ایرج مرادی ومحمدمرادی درگذشت مرحوم دایی گرامیتان رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده وبقایی عمرخوتان باشد ازطرف انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد