پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

دیداری باپیشکسوتان فوتبال خرم آباد
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

پنجشنبه وجمعه مورخه1394/10/11و10به اتفاق ازطرف انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد اقایان حسین خراطی .بهرام گودرزی .علی صیفی .محسن حسامی .مسعود طالشی عادل سری به پیشکسوتان فوتبال خرم آباد زدیم اول به هیت فوتبال استان سری زدیم باآقایان همایون بهاروند مسئول هیت استان آقای مسعود شاهرخی وآقای مجیدیاراحمدی و بهمن محمدی درمورد فوتبال استان وانجمن صحبت های انجام شد وبعد سری به آقای  احمدجاودانه مسئول استادیوم تختی خرم آباد وسری به مرد هیشه درصحنه فوتبال سال های قدیم آقای حسن رستمی شوت زن قهارودوست داشتنی ودرآخر باآقای فضل اله حیدری سرزن وفوتبالیست خوب خیبر خرم آبادسالهای دورزدیم جای تمام پیشکسوتان فوتبال سبزوآرزوی پیروزی برای تمام پیشکسوتان استان ازخداوند منان خواستاریم