پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

دیداربادوستان
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢۳ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

دیروزسری به دوستان زدیم ازآقای احمد جمالی و آقای علی پورمحمد ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد عکسهای سخن میگویند


 
دیداربادوستان
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱٩ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزجمعه دیداربادوستان  باتعدادی ازبچه انجمن کنارهم جمع شدیم جای بچه های انجمن سبز


 
بازی دوستانه شاهین نوین
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزپنجشنبه تیم شاهین نوین جهت آماده سازی خودبرای بازیهای کشوری بازی باتیمی جوان از خرم آباد درخرم آباد انجام داددراین بازی ارنج اصلی تادقیقه 55نتیجه 2برصفر به سود تیم شاهین نوین بودکه مربی تیم تصمیم گرفت ازبچههای ذخیره استفاده شود که درپایان بانتیجه 3بر2بازی راتیم شاهین نوین واگذارکردبرای این تیم آرزوی موفقیت راخواستاریم