کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

یادی ازحسن رستمی
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ٦ بهمن ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

عکس ازقدیم سخن میگوید