پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

پروازشاهین نوین به مرحله بعد
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز ۸ اسفند ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

تیم شاهین نوین بروجرد درمسابقات قهرمانی کشور درغرب ایران بااقتدار قهرمان شد وبه مرحله بعد پروازکرد برای این تیم آرزوی قهرمانی درکشورراازخداوند منان خواستاریم