کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

حکم وابلاغ
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

طی حکمی ازطرف مسئول انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرداقایان به این سمت  منصوب شدن آقای احمدجمالی سرمربی تیم انجمن پیشکسوتان اقای منوچهرعسگری نایب رئیس انجمن حجت اله صارمی سرپرست تیم انجمن اقای احمدعرب دبیر انجمن پیشکسوتان اقای حمید فاضل مسئول فنی تیم انجمن اقای محسن حدادی مسئول تدارکات تیم انجمن آقای مسعود طالشی عادل مسئول روابط عمومی انجمن پیشکسوتان اقای عباس خرمند عضو انجمن آقای سیامک احدی عضو انجمن                                                                 


 
سفرتیم انجمن پیشکسوتان فوتبال به همدان
ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

تیم انجمن پیشکسوتان فوتبال درروز11-2-1394سفری تفریحی بااعضای تیم جهت دیداردوستانه باتیم همدان انجام شددراین سفربه تمام اعضای تیم خوش گذشت