پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

مراسم خاکسپاری
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزشنبه تاریخ26_2_1394ساعت10صبح دارالسلام مراسم خاکسپاری مادر اخوان حدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجردبرگزارمیگردد حضوربهم رسانید


 
جلسه
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

باسلام ازکمیته انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجردجهت جلسه درخواست میشود روزچهارشنبه مورخه23-2-1394ساعت6بعدازظهردردفترانجمن پیشکسوتان فوتبال واقع دراستادیوم شهید علی بیات حضوربهم رسانیدباتشکر


 
دعای سلامتی برای پیشکسوت فوتبال لرستان
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزگذشته باخبرشدیم فوتبالیست قدیمی وپیشکسوت لرستانی جناب آقای عزیزسلیمانی رئیس هیت فوتسال ومدیر باشگاه سایپادربستربیماری دربیمارستان خرم آبادمیباشدبرای سلامتی این فوتبالیست خوب وبااخلاق آرزوی سلامتی راازدرگاه خدواندمنان خواستاریمعکس نفردوم ازسمت راست آقای عزیزسلیمانی میباشد


 
عیادت ازپیشکسوت فوتبال
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزگذشته به اتفاق تعدادی ازاعضای انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد جهت عیادت به بیمارستان شریعتی جهت ملاقات وعیادت فوتبالیست قدیمی وپیشکسوت بروجرد آقای مرتضی میشی رفتیم ایشانه دربستربیماری به سرمیبرندبرای سلامتی این پیشکسوت فوتبال ازدرگاه خداوندمنان آرزوی سلامتی راخواستاریم