پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

پیشکسوت بدمینتون
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢ تیر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزگذشته مربی وپیشکسوت بدمینتون بروجرد درحال تمرین دادن تیم نوجوان وجوانان خود درهوای بازاستادیوم علی بیات مشغول بود این مربی آقای محمود نامداری عضو هیت بدمینتون بروجرد نیزمیباشد برای سلامتی این مربی آرزوی سلامتی راخواستاریم


 
تمرین اختصاصی
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢ تیر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزدوشنبه تمرین انجمن پیشکسوتان همراه باتیم منتخب نونهالان ونوجوانان هیت فوتبال برگزارشد که تیم نونهالان ونوجوانان بیشتربرای شناخت پیشکسوتان فوتبال امده بودن برای پیشکسوتان آرزوی سلامتی وبرای نونهالان ونوجوانان آرزوی پیشرفت راازخدواند منان خواستاریم


 
مراسم خاکسپاری
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۳٠ خرداد ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزشنبه تاریخ 1394/03/30مراسم خاکسپاری پسردایی آقای ولی صالح نیا ازفوتبالیسهای قدیمی وپیشکسوت فوتبال بروجرد ومربی بدن سازتیم های پرسپولیس وسپاهان اصفهان وتیم های برتر لیگ کشوربرگزار میگردد حضور شما سروان گرامی تسلی بازماندگان میباشد


 
مراسم خاکسپاری
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ خرداد ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مراسم مرحوم مرتضی میشی ازفوتبالیستان وپیشکسوت این رشته روزپنجشنبه به خاک سپرده شد روح شاد یادش گرامی باد