پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

تمرین
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزجمعه تمرین تیم انجمن پیشکسوتان خیلی عالی بود


 
دیداردوستان
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

دیداردوستان بین دوتیم پیشکسوتان فوتبال بروجرد وتیم سامن درورزشگاه سامن انجام شدکه درپایان با نتیجه سه بریک به سود پیشکسوتان بروجردخاتمه یافت برای پیشکسوتان آرزوی موفقیت راخواستاریم


 
دیدارازپیشکسوتان فوتبال
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

دیدارازپیشکسوتان فوتبال آقای احمدجمالی به اتفاق آقایان حجت اله صارمی وحمید فاضل حسین خراطی ومسعود طالشی سری به منزل ایشان زدیم واحوالی ازاین پیشکسوت بزرگ بروجرد انجام دادیم برای این پیشکسوت ارزوی سلامتی راخوستاریم