کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

سفرانجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد به اب سفید الیگودرز
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزپنجشنبه مورخه 1394/06/26به اتفاق بچه انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد رفتیم ابشاراب سفید الیگودرزاقایان خراطی .فاضل. پورمحمدی .طالشی .بهمن گودرزی.عزیزی.نظری.حسامی.بهرامی.فلاح.کمری.موسوند.حصیری.پسرکمری.همراه باعکس