پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

بازی چهارجانبه
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٢ مهر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

یک دوره بازی چهارجانبه بین تیمهای پیشکسوت فوتبال بروجرد وملایربرگزارشدکه درپایان تیم کاروان اول وتیم زاگرس دوم تیم ملایرسوم وتیم گلستان چهارم