کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

بازی چهارجانبه
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٢ مهر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

یک دوره بازی چهارجانبه بین تیمهای پیشکسوت فوتبال بروجرد وملایربرگزارشدکه درپایان تیم کاروان اول وتیم زاگرس دوم تیم ملایرسوم وتیم گلستان چهارم