کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیداربایکی ازپیشکسوت موفق فوتبال استان لرستان
ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ مهر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

ازطرف انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجردآقای حسین خراطی حمید فاضل مسعود طالشی عادل سری به پیشکسوت فوتبال خیبر خرم آبادآقای مسعود جلیلی فوتبالیست سالهای دور خیبر خرم آبادوتیم منتخب لرستان  وکاسب موفق حال حاضرزدیم ایشان درخرم آباد رستوران بسیار زیبا برقرارنموده برای این پیشکسوت آرزو موفقیت بیشتری خواستاریم