پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

مراسم سه شب جمعه مرحوم منوچهرسجادیان
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱٩ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مراسم سه شب جمعه منوچهر سجادیان روزپنجشنبه مورخه 1394/08/21ازساعت10الی11.30دقیقه مسجد سید واقع دربحرالعلوم برگزارمیگردد


 
تمرین بابازیکن خارجی
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزدوشنبه مورخه18/08/1394ساعت چهاربعدازظهرسری به تمرین تیم پیشکسوتان زدیم دراین تمرین یکی ازپیشکسوتان فوتبال قدیمی بروجرد که درحال حاضر درخارج ازکشورزندگی می کند سرتمرین حاضر شد اوکسی نبود جز حسن صیدی فوتبالیست سالهای دور بروجرد واستان برای این عزیز آرزوی موفقیت راخواستاریم


 
مراسم سه شب جمعه مرحوم سجادیان
ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱٦ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مراسم سه شب جمعه مرحوم منوچهر سجادیان روز پنجشنبه مورخه21/08/1394ساعت 10الی 30و11دقیقه مسجد سید برقرارمیشود حضور بهم رسانید ازطرف انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد