پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

مراسم تد فین مرحوم منوچهرسجادیان
ساعت ٤:۱۸ ‎ق.ظ روز ۸ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مراسم خاکسپاری  مراسم خاکسپاری مرحوم منوچهر سجادیان فرداجمعه ساعت11صبح مورخه1394.08.08برقرارمیشود خواهشمنداست حضوربهم رسانیدازطرف اتجمن فوتبال بروجرد