کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

مراسم تد فین مرحوم منوچهرسجادیان
ساعت ٤:۱۸ ‎ق.ظ روز ۸ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مراسم خاکسپاری  مراسم خاکسپاری مرحوم منوچهر سجادیان فرداجمعه ساعت11صبح مورخه1394.08.08برقرارمیشود خواهشمنداست حضوربهم رسانیدازطرف اتجمن فوتبال بروجرد