پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

تمرین تیم منتخب نوجوانان بروجرد
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روز یکشنبه سری به تمرین تیم نوجوانان بروجرد زدیم مربی تیم آقای سعید معظمی گودرزی درسالن بدنی سازی بچه های تیم راتمرین میداد برای این مربی زحمت کش آرزوی موفقیت بیشتررا ازخداوند منان خواستاریم وبرای تیم نوجوانان آرزوی قهرمانی درکشورراخواستاریم


 
دیدارازپیشکسوت تربیت بدنی قدیم
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزیکشنبه به اتفاق آقایان حسین خراطی وسعید اشرف وخودم مسعود طالشی سری به پیشکسوت ورزش وکارمند بازنشسته تربیت بدنی سابق آقای بابایی زدیم ایشان اززمان کارخودکه درسال 1342استخدام اداره شده تازمانی که بازنشسته شد صحبتهای زیبای کرد ایشان خود ورزش بوکس ودومیدانی کار بوده ودراین رمینه فعالیت میکردبرای این عزیز آرزو سلامتی وتندرستی رااز خداوندخواستاریم


 
دوست مهربان
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

باخبرشدیم آقای حسن صیدی یکی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد که درخارج ازکشور زندگی میکند ازطرف خود مبلغی به حساب انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد واریز نمود است یرای ایشان آرزوی موفقیت وسلامتی راازخداوندمنان خواستاریم 


 
دیداربا پیشکسوت ورزش
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزشنبه تاریخ1394/09/28سری به پیشکسوت ورزش فوتبال دومیدانی وکوهنوردی اقای هوشنگ نیرومند زدیم ایشان اززمان قدیم که ورزشکاران همه کنارهم بودن صحبت کردبرای این پیشکسوت سلامتی وتندرستی راازخداوندمنان خواستاریم