پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

هم دل بودن انجمن
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزدوشنبه شب مورخه09/09/1394به اتفاق کلیه اعضای انجمن درمنزل مرحوم حدادی ومرحومه ولک زاده  پدرومادراخوان حدادی ازفوتبالیست های پیشکسوت گرد هم امدن که دراین شب درمورد کارهای انجمن چه درگذشته وبرای اینده تصمیماتی گرفته شد برای انجمن آرزوی موفقیت راخواستاریم


 
پیشکسوت جوان
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ٩ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

این عکس کیست


 
خاطرات آبشارآب سفیدالیگودرز
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۸ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

عکس سخن میگوید