پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

اولین دیدار پیشکسوتان درسال95
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

اولین تمرین پیشکسوتان فوتبال بروجرد دراستادیوم شهید علی بیات وسرزدن وعید مبارکی ازحسین خراطی