کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

اولین دیدار پیشکسوتان درسال95
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

اولین تمرین پیشکسوتان فوتبال بروجرد دراستادیوم شهید علی بیات وسرزدن وعید مبارکی ازحسین خراطی