کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

عیادت ازپیشکسوت ورزش
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

به اتفاق تعدادی ازپیشکسوتان ورزش دومیدانی وفوتبال به عیادت آقای زضا فهیمی ورزشکار ومربی خوب دومیدانی وفوتبال ایران رفتیم ایشان در بستر بیماری بود برای این عزیز آرزوی سلامتی ازدرگاه خداوند منان خواستاریم