کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

مراسم سالگرد مادراخوان حدادی
ساعت ٤:۳۸ ‎ق.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

مراسم سالگرد مادراخوان حدادی روزجمعه مورخه۱۳۹۵/۰۲/۲۴ازساعت ۱۰٫۳۰دقیقه الی۱۲ درمسجد سید برگزار میگرددهمراهی شما دراین مراسم شادی بخش روح ان  مرحومه  میباشد


 
دیدار با بچه های انجمن
ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روز گذشته یکی از قدیمی فوتبال بروجرد که درخارج از کشور زندگی می کند سر تمرین انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد زد آقای حسن صیدی از فوتبالیستان قدیم تیم شهر واستان وکشور بوده