پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

تمرین تیم انجمن
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ٤ خرداد ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روزهای دوشنبه هرهفته تیم انجمن دراستادیوم شهید علی بیات تمرین داردعکسهای سخن می گویند