کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

تمرین تیم انجمن
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ٤ خرداد ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روزهای دوشنبه هرهفته تیم انجمن دراستادیوم شهید علی بیات تمرین داردعکسهای سخن می گویند