کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیداردوستان با تیم خرم آباد
ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روزجمعه دیدار دوستان بین پیشکسوتان خرم آباد وپیشکسوتان بروجرد برگزارشد که تیم پیشکسوتان خرم آباددراین دیدار موفق به پیروزی شد برای این عزیزان آرزوی موفقیت فراوان راخواستاریم