پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

تشکرو قدردانی
ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱٥ مهر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

سپاس از پیشکسوتان عزیزی که درمدت بیماری اینجانب مسعود طالشی چه دربستربیماری بوده ام وچه حال به ملاقات وسرکشی به این حقیر وباتلفن احوال پرسی نموده کمال قدردانی رادارم واز خداوند منان برای این عزیزان آرزوی سلامتی رادارم مخصوصا اعضای انجمن پیشکسوتان فوتبال که منحل شد و دوست عزیز وگرامی خودم وبرادر عزیزم آقای حسین خراطی که دراین مدت یارویاور من بود