پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

تمرین
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روزدوشنبه سری به تمرین بچه های پیشکسوت فوتبال زدیم چه تمرین خوبی بود


 
دورهمی باعشق
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢٢ آبان ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روزجمعه تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد دورهمی به صورت کنارهم بودن رابرقرارکردن برای این عزیزان آرزوی موفقیت ودوست باهم بودن راخواستاریم عکسها این مطلب رابیان میکند