پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

پا به توپ شدیم
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

بعداز سه ماه من پا به توپ شدم با پیشکسوتها روز جمعه تمرین راشوع کردم جای شما پیشکسوتهای فوتبال سبز


 
عیادت ازپیشکسوت
ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال سری به داودکدخدا ازپیشکسوتهای فوتبال بروجرد که به علت بیماری درمنزل می باشد زدیم این دوست عزیز که مربی خوب وفوتبالیست خوبی درزمان خود بوده وهست دربستر بیماری می باشد برای این عزیز آرزوی سلامتی وتندرستی را ازخداوند منان خواستاریم عکسها سخن میگوید