پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

» دیداری دوستانه :: ٢۱ آذر ۱۳٩٦
» دره نیگاه لرستان :: ٢٠ شهریور ۱۳٩٦
» فتح قله سبلان :: ۳ امرداد ۱۳٩٦
» هیئت گردشگری :: ۱۱ تیر ۱۳٩٦
» تیم گردشگری :: ۱۱ تیر ۱۳٩٦
» کمیته گردشگری ورزشی های همگانی :: ۱٧ خرداد ۱۳٩٦
» عیادت پیشکسوت فوتبال :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٦
» تمرین تفریحی :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
» تمرین سال96 :: ٢٦ فروردین ۱۳٩٦
» عیادت ازجمشید نجفی :: ۳ اسفند ۱۳٩٥
» عیادت ازپیشکسوت :: ٦ آذر ۱۳٩٥
» دورهمی باعشق :: ٢٢ آبان ۱۳٩٥
» عیادت ازپیشکسوت :: ۱٧ آبان ۱۳٩٥
» دورهمیپیشکسوت ها :: ٤ آبان ۱۳٩٥
» تشکرو قدردانی :: ۱٥ مهر ۱۳٩٥
» یک روز خوش دراستادیوم آزادی :: ۱۳ شهریور ۱۳٩٥
» دیدارمربی تیم تهرانی اکسین :: ٧ شهریور ۱۳٩٥
» عکس های قدیمی ازپیشکسوت فوتبال خرم آباد :: ٢۳ امرداد ۱۳٩٥
» دیداردوستان با تیم خرم آباد :: ۱٦ امرداد ۱۳٩٥
» مراسم خاکسپاری استاد غلامرضا فهیمی :: ٩ امرداد ۱۳٩٥
» عیادت ازورزشکاردومیدانی :: ٢ امرداد ۱۳٩٥
» دیداردوستانه :: ٢٦ تیر ۱۳٩٥
» دیداراز مدرسه فوتبال هیات فوتبال بروجرد :: ۱٤ تیر ۱۳٩٥
» عیادت ازپیشکسوت ورزش بروجرد :: ٦ تیر ۱۳٩٥
» مراسم خاکسپاری مرحوم محمدتقی کریمی :: ۱۸ خرداد ۱۳٩٥
» عیادت از پیشکسوت فوتبال لرستان :: ۸ خرداد ۱۳٩٥
» تمرین تیم انجمن :: ٤ خرداد ۱۳٩٥
» دیدار با بچه های انجمن :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» عیادت ازپیشکسوت ورزش :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
» عیادت ازورزشکاردومیدانی کاربروجرد :: ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
» دیدار باپیشکسوت فوتبال :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٥
» اولین دیدار پیشکسوتان درسال95 :: ۱٧ فروردین ۱۳٩٥
» دیدارپیشکسوتان ازتمرین شاهین نوین :: ۱٦ اسفند ۱۳٩٤
» پروازشاهین نوین به مرحله بعد :: ۸ اسفند ۱۳٩٤
» دیداربافوتبالیستهای قدیم :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٤
» یادی ازحسن رستمی :: ٦ بهمن ۱۳٩٤
» بازی دوستانه شاهین نوین :: ۱٩ دی ۱۳٩٤
» دیداری باپیشکسوتان فوتبال خرم آباد :: ۱۳ دی ۱۳٩٤
» عیادت ازپیشکسوت ورزش :: ٥ دی ۱۳٩٤
» دیداربا پیشکسوت ورزش :: ٢٩ آذر ۱۳٩٤
» عمو دولت هم رفت :: ۱٥ آذر ۱۳٩٤
» خاطرات آبشارآب سفیدالیگودرز :: ۸ آذر ۱۳٩٤
» عکس قدیم مرحوم منوچهرسجادیان :: ٢ آذر ۱۳٩٤
» مراسم سه شب جمعه مرحوم سجادیان :: ٢۳ آبان ۱۳٩٤
» مراسم سه شب جمعه مرحوم سجادیان :: ۱٦ آبان ۱۳٩٤
» راهیابی تیم شاهین نوین به مسابقات قهرمانی کشور :: ٩ آبان ۱۳٩٤
» مراسم تد فین مرحوم منوچهرسجادیان :: ۸ آبان ۱۳٩٤
» دیداربایکی ازپیشکسوت موفق فوتبال استان لرستان :: ٢۸ مهر ۱۳٩٤
» دیدارازسرمربی سابق خیببرخرم آباد :: ٢۱ مهر ۱۳٩٤
» بازی چهارجانبه :: ۱٢ مهر ۱۳٩٤
» باغ اقای اشرف :: ٤ مهر ۱۳٩٤
» سفرانجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد به اب سفید الیگودرز :: ٢۸ شهریور ۱۳٩٤
» دیدارازپیشکسوتان فوتبال :: ٢٤ شهریور ۱۳٩٤
» تمرین دونفره :: ۱٧ شهریور ۱۳٩٤
» قهرمانی تیم شاهین نوین درمسابقات نونهالان ونوجوانان :: ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» مراسم خاکسپاری :: ۳٠ خرداد ۱۳٩٤
» آرامگاه مرحوم صیفی :: ۱٢ خرداد ۱۳٩٤
» دیداردوستانه :: ٥ خرداد ۱۳٩٤
» پیام تسلیت :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» عیادت ازپیشکسوت فوتبال :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تبریک :: شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤
» پیام تشکروقدردانی :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» تمرین پیشکسوتان فوتبال :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
» دیدارازپیشکسوت دوومیدانی :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
» تسلیت :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» عیادت ازپیشکسوت ورزش بروجرد :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
» عکسهای ماندگار :: سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۳
» دیداردوستانه :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» دیدار پیشکسوتان زاگرس وپیشکسوتان کاروان :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» تمرین انجمن پشکسوتان فوتبال بروجرد :: ۱۳٩۳/٧/۱
» ۱۳٩۳/٦/۱۳ :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» مراسم چهلم پدر علی صیفی :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» مراسم خاکسپاری برادرمحسن وناصرحدادی :: ۱۳٩۳/٦/۱
» تمرین تیم انجمن پیشکسوتان :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» ۱۳٩۳/٥/٢۱ :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۳/٤/۳۱