کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیداری باپیشکسوتان فوتبال خرم آباد
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

پنجشنبه وجمعه مورخه1394/10/11و10به اتفاق ازطرف انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد اقایان حسین خراطی .بهرام گودرزی .علی صیفی .محسن حسامی .مسعود طالشی عادل سری به پیشکسوتان فوتبال خرم آباد زدیم اول به هیت فوتبال استان سری زدیم باآقایان همایون بهاروند مسئول هیت استان آقای مسعود شاهرخی وآقای مجیدیاراحمدی و بهمن محمدی درمورد فوتبال استان وانجمن صحبت های انجام شد وبعد سری به آقای  احمدجاودانه مسئول استادیوم تختی خرم آباد وسری به مرد هیشه درصحنه فوتبال سال های قدیم آقای حسن رستمی شوت زن قهارودوست داشتنی ودرآخر باآقای فضل اله حیدری سرزن وفوتبالیست خوب خیبر خرم آبادسالهای دورزدیم جای تمام پیشکسوتان فوتبال سبزوآرزوی پیروزی برای تمام پیشکسوتان استان ازخداوند منان خواستاریم


 
عیادت ازپیشکسوت ورزش
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ٥ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

به عیادت پیشکسوت ورزش آقای جعفر صادقی رفتیم ایشان بعلت کمردرد درمنزل میباشد برای این عزیز آرزوی سلامتی راازخداودند منان خواستاریم


 
تمرین تیم منتخب نوجوانان بروجرد
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روز یکشنبه سری به تمرین تیم نوجوانان بروجرد زدیم مربی تیم آقای سعید معظمی گودرزی درسالن بدنی سازی بچه های تیم راتمرین میداد برای این مربی زحمت کش آرزوی موفقیت بیشتررا ازخداوند منان خواستاریم وبرای تیم نوجوانان آرزوی قهرمانی درکشورراخواستاریم


 
دیدارازپیشکسوت تربیت بدنی قدیم
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزیکشنبه به اتفاق آقایان حسین خراطی وسعید اشرف وخودم مسعود طالشی سری به پیشکسوت ورزش وکارمند بازنشسته تربیت بدنی سابق آقای بابایی زدیم ایشان اززمان کارخودکه درسال 1342استخدام اداره شده تازمانی که بازنشسته شد صحبتهای زیبای کرد ایشان خود ورزش بوکس ودومیدانی کار بوده ودراین رمینه فعالیت میکردبرای این عزیز آرزو سلامتی وتندرستی رااز خداوندخواستاریم


 
دوست مهربان
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

باخبرشدیم آقای حسن صیدی یکی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد که درخارج ازکشور زندگی میکند ازطرف خود مبلغی به حساب انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد واریز نمود است یرای ایشان آرزوی موفقیت وسلامتی راازخداوندمنان خواستاریم 


 
دیداربا پیشکسوت ورزش
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزشنبه تاریخ1394/09/28سری به پیشکسوت ورزش فوتبال دومیدانی وکوهنوردی اقای هوشنگ نیرومند زدیم ایشان اززمان قدیم که ورزشکاران همه کنارهم بودن صحبت کردبرای این پیشکسوت سلامتی وتندرستی راازخداوندمنان خواستاریم


 
عمو دولت هم رفت
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱٥ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

باخبرشدیم عمودولت زحمت کش فوتبال بروجرد کسی که تمام پیشکسوتان اورا میشناسند ازمیان مارفت خدایش رحمت کن مراسم خاکسپاری اوروزشنبه مورخه1394/09/14 ساعت 2بعدازظهردرروستا شیخ میری به خاک سپرده میشود ضمنا مراسمی درمسجد ان روستا روزیکشنبه مورخه 1394/09/15ساعت 9الی 11برگزارمیشود به بازماندگان تسلیت عرض نموده


 
هم دل بودن انجمن
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزدوشنبه شب مورخه09/09/1394به اتفاق کلیه اعضای انجمن درمنزل مرحوم حدادی ومرحومه ولک زاده  پدرومادراخوان حدادی ازفوتبالیست های پیشکسوت گرد هم امدن که دراین شب درمورد کارهای انجمن چه درگذشته وبرای اینده تصمیماتی گرفته شد برای انجمن آرزوی موفقیت راخواستاریم


 
پیشکسوت جوان
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ٩ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

این عکس کیست


 
خاطرات آبشارآب سفیدالیگودرز
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۸ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

عکس سخن میگوید


 
قهرمان تیم نونهالان شاهین نوین دراستان لرستان
ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز ٢ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

تیم شاهین نوین قهرمان لیگ نونهالان استان لرستان شد


 
عکس قدیم مرحوم منوچهرسجادیان
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢ آذر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

عکس خاطرات رابیان میکند


 
مراسم سه شب جمعه مرحوم سجادیان
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ٢۳ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:


 
مراسم سه شب جمعه مرحوم منوچهرسجادیان
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱٩ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مراسم سه شب جمعه منوچهر سجادیان روزپنجشنبه مورخه 1394/08/21ازساعت10الی11.30دقیقه مسجد سید واقع دربحرالعلوم برگزارمیگردد


 
تمرین بابازیکن خارجی
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزدوشنبه مورخه18/08/1394ساعت چهاربعدازظهرسری به تمرین تیم پیشکسوتان زدیم دراین تمرین یکی ازپیشکسوتان فوتبال قدیمی بروجرد که درحال حاضر درخارج ازکشورزندگی می کند سرتمرین حاضر شد اوکسی نبود جز حسن صیدی فوتبالیست سالهای دور بروجرد واستان برای این عزیز آرزوی موفقیت راخواستاریم


 
مراسم سه شب جمعه مرحوم سجادیان
ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱٦ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مراسم سه شب جمعه مرحوم منوچهر سجادیان روز پنجشنبه مورخه21/08/1394ساعت 10الی 30و11دقیقه مسجد سید برقرارمیشود حضور بهم رسانید ازطرف انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد


 
خاطراتی ازمرحوم منوچهر سجادیان
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

خاطراتی ازرفتن تیم پیشکسوتان فوتبال بروجرد به همدان همراه مرحوم منوچهرسجادیان که ایشان جندین سال درتیم همدان بازی میکرد یاد این مرد عزیز ومهربان گرامی وروح شادبادواینکه مراسم سه شب جمعه این مرحوم روزپنجشنبه ازساعت10ال11و30 صبح مسجد سید واقع درخیابان بحرالعلوم مورخه 1394/08/21ازطرف انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد برقرارمیگردد حضور بهم رسانیداطلاع رسانی شود


 
عیادت ازپیشکسوت فوتبال بروجرد
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزیکشنبه مورخه1394/8/10به اتفاق تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال آقایان محسن حدادی -حمید فاضل -حسین خراطی-مسعود طالشی به عیادت پیشکسوت فوتبال بروجرد آقای منوچهر عسگری رفتیم  ایشان چند وقت پیش عمل باز قلب انجام داده بود برای این عزیز آرزوی سلامتی راازخداوند منان خوستاریم


 
راهیابی تیم شاهین نوین به مسابقات قهرمانی کشور
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ٩ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

راهیابی تیم شاهین نوین بابازیکنان ومربیان برجسته به مسابقات قهرمانی کشوربرای این تیم آرزوی موفقیت دربازی های کشوری راخواستاریم


 
مراسم تد فین مرحوم منوچهرسجادیان
ساعت ٤:۱۸ ‎ق.ظ روز ۸ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مراسم خاکسپاری  مراسم خاکسپاری مرحوم منوچهر سجادیان فرداجمعه ساعت11صبح مورخه1394.08.08برقرارمیشود خواهشمنداست حضوربهم رسانیدازطرف اتجمن فوتبال بروجرد


 
دیداربایکی ازپیشکسوت موفق فوتبال استان لرستان
ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ مهر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

ازطرف انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجردآقای حسین خراطی حمید فاضل مسعود طالشی عادل سری به پیشکسوت فوتبال خیبر خرم آبادآقای مسعود جلیلی فوتبالیست سالهای دور خیبر خرم آبادوتیم منتخب لرستان  وکاسب موفق حال حاضرزدیم ایشان درخرم آباد رستوران بسیار زیبا برقرارنموده برای این پیشکسوت آرزو موفقیت بیشتری خواستاریم


 
دیدارازسرمربی سابق خیببرخرم آباد
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ٢۱ مهر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزپنجشنبه به اتفاق حمید فاضل و مسعود طالشی سری به استادیوم تختی زدیم که درانجا باآقای احمد جاودانه پیشکسوت فوتبال لرستان برخوردکردیم اززمان های قدیم صحبت های زده شد ازخاطرات تیم خیبرکه پیشکسوتان بروجردی ازجمله حمید فاضل حسین خراطی حمید حیدری وعلی صیفی درآن بازی میکردن ویادی ازتمام پیشکسوتان که  بیماری میباشند ازجمله آقای حسن رستمی هافبک پا به توپ لرستان آقای غلام زینی وند مربی وکاپیتان خیبر خرم آبادوخیلی های دیگر برای  این عزیزان آرزوی سلامتی راازخداوندمنان خواستاریم


 
بازی چهارجانبه
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٢ مهر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

یک دوره بازی چهارجانبه بین تیمهای پیشکسوت فوتبال بروجرد وملایربرگزارشدکه درپایان تیم کاروان اول وتیم زاگرس دوم تیم ملایرسوم وتیم گلستان چهارم


 
عیادت بیمار
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز ٤ مهر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزجمعه درورزشگاه علی بیات سرتمرین یکی ازپیشکسوتان فوتبال آقای مرادی حال ایشان بهم خورد تمام پیشکسوتان به عیادت این پیشکسوت رفتن


 
باغ اقای اشرف
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ٤ مهر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزجمعه به اتفاق آقایان حسین خراطی ناصرحدادی مسعود طالشی سری به ویلا باغ سعید اشرف زدیم جای تمام پیشکسوتان فوتبال بروجردخالی


 
سفرانجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد به اب سفید الیگودرز
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزپنجشنبه مورخه 1394/06/26به اتفاق بچه انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد رفتیم ابشاراب سفید الیگودرزاقایان خراطی .فاضل. پورمحمدی .طالشی .بهمن گودرزی.عزیزی.نظری.حسامی.بهرامی.فلاح.کمری.موسوند.حصیری.پسرکمری.همراه باعکس


 
تمرین
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزجمعه تمرین تیم انجمن پیشکسوتان خیلی عالی بود


 
دیداردوستان
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

دیداردوستان بین دوتیم پیشکسوتان فوتبال بروجرد وتیم سامن درورزشگاه سامن انجام شدکه درپایان با نتیجه سه بریک به سود پیشکسوتان بروجردخاتمه یافت برای پیشکسوتان آرزوی موفقیت راخواستاریم


 
دیدارازپیشکسوتان فوتبال
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

دیدارازپیشکسوتان فوتبال آقای احمدجمالی به اتفاق آقایان حجت اله صارمی وحمید فاضل حسین خراطی ومسعود طالشی سری به منزل ایشان زدیم واحوالی ازاین پیشکسوت بزرگ بروجرد انجام دادیم برای این پیشکسوت ارزوی سلامتی راخوستاریم


 
تمرین دونفره
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱٧ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

تمرین دونفره من مسعود طالشی وحسین خراطی دراستادیوم علی بیات جاهمه فوتبالیستهاخالی 


 
دیداردوستانه پیشکسوتان
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

دیدارپیشکسوتان فوتبال مقیم تهران باتیم زاگرس دراستادیوم شهرداری برگزارشد


 
دیدارازپیشکسوت کشتی بروجرد
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزیکشنبه مورخه1394/4/28به اتفاق تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال وپیشکسوتان کشتی سری به آقای کریمی ازپیشکسوتان کشتی زدیم


 
قهرمانی تیم شاهین نوین درمسابقات نونهالان ونوجوانان
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

تیم شاهین نوین قهرمان مسابقات نونهالان ونوجوانان بروجرد شد به تمام بازیکنان وکادرفنی این تیم تبریک وآرزوی موفقیت راازدرگاه خداوندخواستاریم


 
پیشکسوت بدمینتون
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢ تیر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزگذشته مربی وپیشکسوت بدمینتون بروجرد درحال تمرین دادن تیم نوجوان وجوانان خود درهوای بازاستادیوم علی بیات مشغول بود این مربی آقای محمود نامداری عضو هیت بدمینتون بروجرد نیزمیباشد برای سلامتی این مربی آرزوی سلامتی راخواستاریم


 
تمرین اختصاصی
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢ تیر ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزدوشنبه تمرین انجمن پیشکسوتان همراه باتیم منتخب نونهالان ونوجوانان هیت فوتبال برگزارشد که تیم نونهالان ونوجوانان بیشتربرای شناخت پیشکسوتان فوتبال امده بودن برای پیشکسوتان آرزوی سلامتی وبرای نونهالان ونوجوانان آرزوی پیشرفت راازخدواند منان خواستاریم


 
مراسم خاکسپاری
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۳٠ خرداد ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزشنبه تاریخ 1394/03/30مراسم خاکسپاری پسردایی آقای ولی صالح نیا ازفوتبالیسهای قدیمی وپیشکسوت فوتبال بروجرد ومربی بدن سازتیم های پرسپولیس وسپاهان اصفهان وتیم های برتر لیگ کشوربرگزار میگردد حضور شما سروان گرامی تسلی بازماندگان میباشد


 
مراسم خاکسپاری
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ خرداد ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

مراسم مرحوم مرتضی میشی ازفوتبالیستان وپیشکسوت این رشته روزپنجشنبه به خاک سپرده شد روح شاد یادش گرامی باد


 
آرامگاه مرحوم صیفی
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱٢ خرداد ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزگذشته به اتفاق تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال برمزارمرحوم علی حسین صیفی پدرپیشکسوت فوتبال بروجرد علی صیفی رفتیم مرحوم صیفی خودنیزازفعالان فوتبال بروجرد به عنوان کسی که همیشه روی سکوهای استادیوم تمام پیشکسوتان فوبال بروجرد رادرزمان گذشته تشویق وهمراهی می کردایشان مشوقه اصلی علی صیفی وهمبازیهایش بودوهمیشه انهارادرتمام استادیوم ها همراهی میکرد خدایش رحمت کن وبرای فرزندانش آرزوی سلامتی راازخدوند منان خواستاریم


 
دیداردوستانه
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ٥ خرداد ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:


 
پیام تسلیت
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:
درود بر دوستان عزیز آقا محسن و اقا ناصر حدادی عزیز و کلیه اعضای خانواده که من در واقعه فقط این دو دوست عزیز رو از این خانواده میشناسم با عرض تسلیت و طول عمر برای بازماندگان، امیدوارم که غم و اندوه آخر این خانواده محترم باشد و امیدوارم که همیشه شاد و سالم و تندرست باشید.
از طرف سعید نصرتی ازامریکا

ا


 
مراسم خاکسپاری
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزشنبه تاریخ26_2_1394ساعت10صبح دارالسلام مراسم خاکسپاری مادر اخوان حدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجردبرگزارمیگردد حضوربهم رسانید


 
جلسه
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

باسلام ازکمیته انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجردجهت جلسه درخواست میشود روزچهارشنبه مورخه23-2-1394ساعت6بعدازظهردردفترانجمن پیشکسوتان فوتبال واقع دراستادیوم شهید علی بیات حضوربهم رسانیدباتشکر


 
دعای سلامتی برای پیشکسوت فوتبال لرستان
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزگذشته باخبرشدیم فوتبالیست قدیمی وپیشکسوت لرستانی جناب آقای عزیزسلیمانی رئیس هیت فوتسال ومدیر باشگاه سایپادربستربیماری دربیمارستان خرم آبادمیباشدبرای سلامتی این فوتبالیست خوب وبااخلاق آرزوی سلامتی راازدرگاه خدواندمنان خواستاریمعکس نفردوم ازسمت راست آقای عزیزسلیمانی میباشد


 
عیادت ازپیشکسوت فوتبال
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزگذشته به اتفاق تعدادی ازاعضای انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد جهت عیادت به بیمارستان شریعتی جهت ملاقات وعیادت فوتبالیست قدیمی وپیشکسوت بروجرد آقای مرتضی میشی رفتیم ایشانه دربستربیماری به سرمیبرندبرای سلامتی این پیشکسوت فوتبال ازدرگاه خداوندمنان آرزوی سلامتی راخواستاریم 


 
حکم وابلاغ
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

طی حکمی ازطرف مسئول انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرداقایان به این سمت  منصوب شدن آقای احمدجمالی سرمربی تیم انجمن پیشکسوتان اقای منوچهرعسگری نایب رئیس انجمن حجت اله صارمی سرپرست تیم انجمن اقای احمدعرب دبیر انجمن پیشکسوتان اقای حمید فاضل مسئول فنی تیم انجمن اقای محسن حدادی مسئول تدارکات تیم انجمن آقای مسعود طالشی عادل مسئول روابط عمومی انجمن پیشکسوتان اقای عباس خرمند عضو انجمن آقای سیامک احدی عضو انجمن                                                                 


 
سفرتیم انجمن پیشکسوتان فوتبال به همدان
ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

تیم انجمن پیشکسوتان فوتبال درروز11-2-1394سفری تفریحی بااعضای تیم جهت دیداردوستانه باتیم همدان انجام شددراین سفربه تمام اعضای تیم خوش گذشت


 
تبریک
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز ۸ فروردین ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

سال نوبرتمام پیشکسوتان فوتبال بروجرد وتمام ورزشکاران استان لرستان مبارک باد امیدوارم سال پرباروپربرکتی داشته باشید


 
پیام تشکروقدردانی
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

ازتک تک عزیزان پیشکسوت  فوتبال بروجرد که درمراسم خاکسپاری ونصب پلاکاردمادرخانم اینجانب  شرکت نموده اید کمال تشکروقدرانی میشودامیدوارم درشادی فرد فردتان جبران نمایم  باتشکروسپاس مسعود طالشی عادل


 
تمرین پیشکسوتان فوتبال
ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ1393/11/26درسالن امام علی تیم پیشکسوتان فوتبال تمرینی گرم ودوست داشتنی انجام دادن بعدازدوونرمش توسط آقای صیفی به دوتیم نارنجی وسفید تقسیم شدن وبازی خیلی جالب ودیدنی باخنده وشادی تمام پیشکسوتان برقرارشدبرای تمام پیشکسوتان آرزوی سلامتی وتندرستی راازخداوندمنان خواستاریم


 
دیدارازپیشکسوت دوومیدانی
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢۱ بهمن ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 1393/11/20به اتفاق تعدادی ازپیشکسوتان دو و میدانی به عیادت پیشکسوت دو و میدانی آقای حسین صفرزاده رفتیم ایشان یکی ازدو و میدانی کاران قدیم بوده که اکنون کسالت داردبرای این پیشکسوتان دو و میدانی کارآرزوی سلامتی وتندرستی ازدرگاه خداوندمنان خواستاریم


 
← صفحه بعد صفحه قبل →