پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

دیداردوستانه
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

دیداردوستانه بین دوتیم نساجی وتیم گلستان درزمین نساجی انجام شدکه 5بر2به نفع تیم گلستان پایان یافت