کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیداربادوستان
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢۳ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

دیروزسری به دوستان زدیم ازآقای احمد جمالی و آقای علی پورمحمد ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد عکسهای سخن میگویند