کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیدار با خانواده محمود نادری
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

باپیشکسوتان فوتبال سری به محمود نادری از پیشکسوتان فوتبال خوب بروجردزدیم که عکسها سخن میگویند