کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

تیم حدت شاهین نوین
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

تیم وحدت شاهین نوین به مسابقات قهرمان کشوری نوجوانان به استان کرمان اعزام شد