کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیدار ازپیشکسوت فوتبال
ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روزگذشته باتعدای ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد سری به پیشکسوت فوتبال دهه 50و60بروجرد که در تیم های مختلف فوتبال بروجرد بازی میکرده زدیم او کسی نبود جز آقای علی جهانگیری ازفوتبالیستهای چپ پای خوب وازخوش اخلاق هابروجرد از درگاه خداوند منان آرزوی سلامتی  برای این عزیزراخواستاریم