کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیدار با بچه های انجمن
ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روز گذشته یکی از قدیمی فوتبال بروجرد که درخارج از کشور زندگی می کند سر تمرین انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد زد آقای حسن صیدی از فوتبالیستان قدیم تیم شهر واستان وکشور بوده