کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

مراسم سالگرد مادراخوان حدادی
ساعت ٤:۳۸ ‎ق.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

مراسم سالگرد مادراخوان حدادی روزجمعه مورخه۱۳۹۵/۰۲/۲۴ازساعت ۱۰٫۳۰دقیقه الی۱۲ درمسجد سید برگزار میگرددهمراهی شما دراین مراسم شادی بخش روح ان  مرحومه  میباشد