کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیدار دوستانه پیشکسوتان
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱٤ تیر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

دیداری دوستانه پیشکسوتان فوتبال بروجرد در هیات فوتبال بروجرد عکسها بیان لبخند پیشکسوتان رامیگوید امیدوارم همیشه اینچنین باشد وبرای این عزیزان آرزوی سلامتی رااز خداوند منان خواستاریم