کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیداراز مدرسه فوتبال هیات فوتبال بروجرد
ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ تیر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

ازطرف کمیته پیشکسوتان فوتبال سری به مدرسه فوتبال هیات فوتبال بروجرد که تعدادی ازپیشکسوتان مربیگری میکنند زدیم عکسها سخن میگویند