کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دیداردوستانه
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ٢٦ تیر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

درتمرین روزهای دوشنبه یکی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد آقای مسعود روستایی سری به تمرین پیشکسوتان زد ودیداری تازه کرد عکسها بیان می کنداین دیدار را