کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

یک روز خوش دراستادیوم آزادی
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳ شهریور ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روزپنجشنبه دیدار تیم ملی ایران وقطر به استادیوم آزادی رفتیم دیداری که به نفع ایران به  بانتیجه 2برصفر به پایان رسید به اتفاق امین پسرم وپسردائیم محمدرضاگودرزی چه بازی بودعکسها سخن میگوید