کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دورهمی
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ شهریور ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

دیداردوستانه دورهمی بین پیشکسوتان فوتبال در ویلادرگلدشت بروجرد چه شبی بودبیاد گذشته ها