کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

سالگرد
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ٥ آبان ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

یکسال گذشت سالگرد مرحوم منوچهر سجادیان فوتبالیست وپیشکسوت بروجردی روز جمعه مورخه 08/08/1395ازساعت9الی10.30دقیقه درمسجد قائم واقع درخیابان بهاربرگزارمی شود ازپیشکسوتان عزیزدعوت بعمل میاید دراین مراسم شرکت نمائیدباتشکر