کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

دورهمی باعشق
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢٢ آبان ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روزجمعه تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد دورهمی به صورت کنارهم بودن رابرقرارکردن برای این عزیزان آرزوی موفقیت ودوست باهم بودن راخواستاریم عکسها این مطلب رابیان میکند