کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

تمرین
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

روزدوشنبه سری به تمرین بچه های پیشکسوت فوتبال زدیم چه تمرین خوبی بود