کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

عیادت ازپیشکسوت
ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال سری به داودکدخدا ازپیشکسوتهای فوتبال بروجرد که به علت بیماری درمنزل می باشد زدیم این دوست عزیز که مربی خوب وفوتبالیست خوبی درزمان خود بوده وهست دربستر بیماری می باشد برای این عزیز آرزوی سلامتی وتندرستی را ازخداوند منان خواستاریم عکسها سخن میگوید