کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

پا به توپ شدیم
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

بعداز سه ماه من پا به توپ شدم با پیشکسوتها روز جمعه تمرین راشوع کردم جای شما پیشکسوتهای فوتبال سبز