پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

تمرین ونرمش 8نفره
ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 16/07/1393درزمین کارگران آقایان حدادی.صیفی.کمری.موسیوند.مرادی.صادقی.طالشی.فاضل تمرین ونرمش خوبی انجام دادن برای این پیشکسوتان آرزوی موفقیت راخواستاریم